Apsilankykite, susipažinkime

Įmonės kodas
PVM kodas

Adresas

Telefonas
Mob. telefonas
Informacija apie Išmaniąsias Sistemas

El. paštas

134737329
LT347373219

Raudondvario pl. 234, LT-47158 Kaunas

+370 37 422 022
+370 687 820 51
+370 687 238 62

info@deguva.lt

UAB Deguva

+370 687 820 51

Raudondvario pl. 234, Kaunas