Dujų baliono keitimo ir saugos instrukcijos

eshop_balionai

1

APYKAKLĖ
Apsaugo čiaupą, patogi baliono nešimui.

2

PASAS
Baliono pase aiškiai matomas baliono techninės apžiūros laikas.

3

UAB DEGUVA
Įmonė, prižiūrinti Jūsų balioną, atsakinga už baliono kokybę.

4

ČIAUPAS
Apsaugo Jus nuo dujų nuotėkio.

5

TARPINĖ
Sandariai sujungia balioną ir Jūsų dujinę įrangą.

6

AKLĖ
Papildoma apsauga nuo dujų nuotėkio.

Mums svarbiausia Jūsų saugumas!

Už nelaimingus atsitikimus ir avarijas, įvykusias dėl saugos taisyklių pažeidimo, aplaidumo transportuojant, saugant ar keičiant balionus bei eksploatuojant dujų balioninį įrenginį, atsako individualaus balioninio dujų įrenginio savininkas. Transportuoti balionus leidžiama tik su aklėmis, sandariai užsuktais ventiliais, dugnu į vairuotojo pusę ar mašinos šoną.

Baliono Keitimo Instrukcija

• Prieš keičiant dujų balioną būtina užgesinti ugnį židinyje, krosnelėje, ar krosnyje. Keitimo metu nejunginėti elektros prietaisų;
• Keičiant dujų balioną virtuvėje arba kitoje patalpoje, kurioje įrengtas dujų prietaisas, draudžiama būti pašaliniams žmonėms;
• Orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė, turi būti atidarytos.

1. Nuimkite plastikinę plombą.
Patikrinkite, ar baliono ventilis užsuktas.
2. Atsukite plastikinę aklę.

3. Patikrinkite, ar ties ventilio užsukimu yra plastikinė tarpinė. Jeigu jos nėra arba ji susidėvėjusi, pakeiskite ją nauja.

4. Prisukite reduktorių prie baliono – neperveržkite.

5. Prisukę balioną prie reduktoriaus, atsukite ventilį ir patikrinkite prijungimo kokybę vandens ir muilo putų pagalba (putos perspėja apie dujų nuotėkį). Griežtai draudžiama dujų nuotėkį tikrinti ugnimi.

6. Iš lėto atsukite ventilio rankenėlę.
Užtenka vieno apsisukimo.

Dujų baliono keitimo tvarka:

1. Apžiūrima ir įsitikinama, kad yra tvarkingas dujų prietaisas, dujų slėgio reguliatorius ar gumuoto audinio žarna neturi gumos išorinio sluoksnio pažeidimų.

2. Patikrinama, kad būtų užsuktas tuščio dujų baliono ventilis, raktu atsukama jungiamoji veržlė, jungianti dujų baliono ventilio atvamzdį su reduktoriumi (šios veržlės sriegis kairinis, t. y. priešingos negu įprasta krypties). Ant dujų baliono ventilio atvamzdžio užsukama aklė ir dujų balionas išnešamas iš patalpos.

3. Prieš įnešant pilną dujų balioną į patalpą muilo tirpalu, patikrinama, ar sandarus dujų baliono ventilis: esant užsuktai aklei atsukamas dujų baliono ventilis ir muilo emulsija (šiam tikslui naudoti ugnį draudžiama) patikrinamas ventilio sandarumas, paskui užsukamas ventilis, atsukama aklė ir muilo emulsija patikrinama, ar pro ventilio atvamzdį neina dujos.

4. Nešant dujų balioną į patalpą ant ventilio atvamzdžio aklė turi būti užsukta.

5. Patalpoje patikrinama, ar užsukti dujų prietaiso čiaupai, ir ar užsuktas dujų baliono ventilis. Iš reduktoriaus jungiamosios veržlės išimama sena tarpinė, įdedama nauja ir dujų baliono ventilis sujungiamas su reduktoriumi. Jungiamoji veržlė užveržiama.

6. Maždaug pusę apsisukimo atsukamas dujų baliono ventilis. Muilo emulsija patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir dar kartą ventilio sandarumas.

7. Prie vieno dujų prietaiso degiklio uždegamas degtukas, atsukamas degiklio čiaupas ir palaukiama, kol dujos užsidegs. Tada užsukamas dujų baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą (degiklis turi užgesti).

8. Žiemą, kai oro temperatūra žemesnė už 0o C, dujų baliono ir jo ventilio sujungimo vietas reikia papildomai patikrinti muilo tirpalu tada, kai dujų balionas patalpoje pabus 15 minučių ir sušils.

9. Patikrinamas dujų prietaiso sandarumas. Aatsukamas ir užsukamas dujų baliono ventilis, po 25–30 s uždegamas degtukas, prinešamas prie degiklio ir atsukamas jo čiaupas. Dujos turi užsidegti. Jei dujos neužsidegė, reikia įtarti, kad dujų prietaisas nesandarus. Tuo atveju būtina nustatyti nesandarumo vietą ir gedimą pašalinti.

Aptikus dujų nuotėkį iš baliono:

• Nuneškite dujų balioną į saugią vietą (ne arčiau kaip 40m nuo pastatų, atviros ugnies šaltinių, rūsių, šulinių, duobių iš pavėjinės pusės), iš lėto išleisdami dujas iš dujų baliono

• Jei dujų balionas prijungtas arba neužsidaro jo ventilis, užlenkite žarną už slėgio reguliatoriaus, ją nupjaukite, išneškite balioną į lauką ir, kaip buvo nurodyta 5 punkte, išleiskite dujas

• Gaisro atveju užlenkite žarną už slėgio reguliatoriaus ir, ją nupjovę, išneškite dujų balioną į lauką arba išmeskite pro langą

• Jei nesandari dujų baliono ventilio atvamzdžio ir reduktoriaus jungtis, užsukite ventilį ir paveržkite veržlę. Jei tokiu būdu pašalinti dujų nuotėkio nepavyksta, išardykite jungtį, ją patikrinkite ir prireikus pakeiskite tarpinę

• Aukštesniuose kaip dviejų aukštų pastatuose įrengti, keisti ir eksploatuoti 50l ir didesnės talpos dujų balionus draudžiama